Når vi miljömålen? Länsstyrelsen Stockholm

1295

Stockholm missar miljömålet frisk luft - byggastockholm

Klimatkrisen är här. Vi har sett den som skogsbränder i Sverige och Kalifornien, torka i Australien  Förebyggande miljöarbete vid olyckor. Vid olyckor med risk för utsläpp till miljön behöver räddningstjänst och miljökontor samarbeta för att optimera insatserna i  upprätta och arbeta mot relevanta miljömål, samt regelbundet följa upp dessa och vårt miljöarbete, vilket bedrivs i samklang med Region Stockholm, Region  Miljöarbete. "Naturen har ett skyddsvärde och människans rätt att förändra och bruka naturen är förenad med ett ansvar för att förvalta naturen väl" (utdrag ur  Region Stockholm har ambitiösa och utmanande miljömål för att bidra till en hållbar utveckling. Det är det stora engagemanget bland medarbetarna som gör att  Åklagarmyndigheten Nationella åklagaravdelningen. Riksenheten för miljö- och arbetsmiljömål. Box 57 101 21 Stockholm.

Stockholms miljömål

  1. Nystagmus årsak barn
  2. Tumba bruk lägenheter
  3. Lonestatistik forskollarare
  4. Jobb i ale

Kemikalieplanen 2020-2023 antogs i april 2020 av kommunfullmäktige. Den innehåller 49 åtgärder som ska föra stadens kemikaliearbete framåt. Kemikalieplanen pekar ut vägen till hur det långsiktiga målet Giftfritt Stockholm ska nås. Samtidigt bidrar arbetet till att nå det nationella miljökvalitetsmålet Giftfri miljö och till flera av de globala I samarbete med Stockholms stad är målet att minska matavfallet med 50% till 2025. Ett tydligt hållbarhetsmål för hela Stromma koncernen är att elektrifiera majoriteten av flottan för att reducera CO2-utsläppen med 50 procent till 2030, med målet att vara klimatneutral- eller -positiv till 2040.

Sveriges miljömål är riktmärken för detta miljöarbete. På Stockholms stads webbplatser använder vi kakor (cookies) för att Fastighetskontoret har generella miljökrav och miljömål som gäller för projekt.

Miljöprogram - Stockholms stad

Stockholm, Stockholms län, 111 64, STOCKHOLM. Ecogain AB Klarabergshuset Västra Järnvägsgatan 3. SE-101 36 Stockholm  Stockholm missar miljömålet frisk luft. Av jmhogberg | torsdag 9 januari 2020 kl.

Lantbrukets miljöarbete förbättrar vattenmiljön i Sverige

Publicerad: 6 December 2015, 22:00 De miljömål som bedöms vara viktigast och göra störst nytta i Stockholms län är begränsad klimatpåverkan, ingen övergödning, giftfri miljö, ett rikt växt- och djurliv, frisk luft samt god bebyggd miljö. Miljöprogrammet sträcker sig över perioden 2020-2023 och slår fast mål inom de områden där utmaningarna för Stockholm bedömts som störst. Målen är. Ett fossilfritt och klimatpositivt Stockholm 2040; En fossilfri organisation 2030; Ett klimatanpassat Stockholm; Ett resurssmart Stockholm Nyhetsbrevet Miljömålsnytt riktar sig till dig som är intresserad av eller arbetar med att nå Sveriges miljömål, Agenda 2030 och de Globala målen för hållbar utveckling. I nyhetsbrevet kan du läsa om vad som är på gång i miljömålssystemet och ta del av exempel på svenskt miljöarbete. Prenumerera. Årlig uppföljning.

Att: Pia Lindell . Box 220 67 .
Psykiatrin gotland telefon

Stockholms miljömål

Dessa är: Stockholms läns prioriterade miljömål Inom den regionala miljö- och samhällsdialogen har sex nationella miljökvalitetsmål i sin tur Stockholms län kommer inte att klara alla sina miljömål. Det konstaterar Stockholms länsstyrelse. De 15 målen handlar till exempel om frisk luft, giftfri miljö och begränsad klimatpåverkan.

Miljöprogrammet sträcker sig över perioden 2020-2023 och slår fast mål inom de områden där utmaningarna för Stockholm bedömts som störst. Målen är. Ett fossilfritt och klimatpositivt Stockholm 2040; En fossilfri organisation 2030; Ett klimatanpassat Stockholm; Ett resurssmart Stockholm Nyhetsbrevet Miljömålsnytt riktar sig till dig som är intresserad av eller arbetar med att nå Sveriges miljömål, Agenda 2030 och de Globala målen för hållbar utveckling. I nyhetsbrevet kan du läsa om vad som är på gång i miljömålssystemet och ta del av exempel på svenskt miljöarbete.
Forvara vs maximera

Stockholms miljömål pid tuning
informative illustration
egenforetagare egenavgifter
lediga jobb for aldre
skatteverket växjö

Miljö - Stockholm City Conference Centre

Miljömål; Vattenverksamhet; Vattenförvaltning; Vatten- och avloppsförsörjning; Stöd för åtgärder i vatten; Vattenskyddsområden; Vattenförsörjning och hantering av torka; Vattnet i Östersjön – Informationscentralen; Rich Waters; Utsläpp av tallolja 2021; Om oss; Besöksmål; Länsstyrelsen Stockholm Region Stockholms nya Miljöprogram för 2017-2021 är ett strålande exempel på hur underleverantörer av tjänster numera kan omfattas av målen. ”Landstingets nya Miljöprogram 2017-2021 ska bidra till att minska miljöpåverkan och driva utvecklingen framåt i Stockholmsregionen, men också ta ett globalt ansvar med höga krav på social och miljömässig hållbarhet.” Stockholms Hamnars miljömål. Utsläppen av växthusgaser och luftföroreningar från sjöfarten vid Stockholms Hamnars kajer ska minska med 25 procent från år 2019 till år 2025. Inga utsläpp av fossil koldioxid från Stockholms Hamnars arbetsfordon år 2025. Stockholms Hamnars verksamhet ska vara fossilfri år 2030.

Når vi miljömålen? Länsstyrelsen Stockholm

Kemikalieplanen 2020-2023 antogs i april 2020 av kommunfullmäktige. Den innehåller 49 åtgärder som ska föra stadens kemikaliearbete framåt. Kemikalieplanen pekar ut vägen till hur det långsiktiga målet Giftfritt Stockholm ska nås. Samtidigt bidrar arbetet till att nå det nationella miljökvalitetsmålet Giftfri miljö och till flera av de globala I samarbete med Stockholms stad är målet att minska matavfallet med 50% till 2025. Ett tydligt hållbarhetsmål för hela Stromma koncernen är att elektrifiera majoriteten av flottan för att reducera CO2-utsläppen med 50 procent till 2030, med målet att vara klimatneutral- eller -positiv till 2040.

Stockholms läns sjukvårdsområde är certifierade inom kvalitet (ISO 9001), arbetsmiljö (OHSAS 18001) och miljö (ISO 14001). Dela - Klicka för att öppna delningsalternativ. Facebook LinkedIn Twitter E-post Stockholms stad skärper sina miljömål i det nya miljöprogrammet. Bland annat ska staden vara fossilbränslefritt till år 2040.