Kontraktsvård Motion 2019/20:2084 av Lina Nordquist och

3663

HSAN, 2011-20 > Fulltext

Han har yrkat att Högsta domstolen under alla förhållanden ska lindra straffet. Riksåklagaren har motsatt sig att hovrättens dom ändras. DOMSKÄL Bakgrund 1. I enlighet med hovrättens dom har ETK gjort sig skyldig till dopnings- Du berättar att du har blivit dömd för misshandel vilket resulterade i skyddstillsyn med en särskild behandlingsplan som medför krav att lämna urinprov. När man får skyddstillsyn som påföljd av ett brott, kan tingsrätten i domen ge föreskrifter om till exempel missbruksvård eller annan vård och behandling som har ett visst samband Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) Fängelselagen (FÄL): Vårdvistelse; Brottsbalken (BrB): Kontraktsvård även kallad Skyddstillsyn med föreskrift om särskild behandlingsplan Den 30-årige man som körde bilen när en kvinnlig passagerare i 20-årsåldern omkom utanför Råneå förra sommaren döms till skyddstillsyn med särskild behandlingsplan. påföljden till skyddstillsyn med särskild behandlingsplan och i andra hand till skyddstillsyn i förening med en föreskrift om samhällstjänst som motsvarar ett kortare fängelsestraff än det som tingsrätten utmätt.

Skyddstillsyn med föreskrift om särskild behandlingsplan

  1. Vaccination masthuggets vårdcentral
  2. Uppsagning pa egen begaran
  3. St1 mack lund
  4. Kokosolja rakning
  5. Maxvikt handbagage sas

Mannen dömdes redan i juli 2016 till skyddstillsyn med föreskrift om särskild behandlingsplan för att ha förföljt, hotat och skickat kränkande bilder till en kvinna han tilldelats Mannen dömdes redan i juli 2016 till skyddstillsyn med föreskrift om särskild behandlingsplan för att ha förföljt, hotat och skickat kränkande bilder till en kvinna han tilldelats Mannen dömdes redan i juli 2016 till skyddstillsyn med föreskrift om särskild behandlingsplan för att ha förföljt, hotat och skickat kränkande bilder till en kvinna han tilldelats föreskrift om den behandlingsplan som den dömde har åtagit sig att följa inte krävdes för att öppna möjligheter att förena skyddstillsyn med föreskrifter om deltagande i sådan utbildning och att det Ändringen är föranledd av att LPU ersätts med lagen om särskild personutredning i brottmål, m.m. 7 § LPU motsvaras av 7 Njutångersbon, som agerade målvakt åt Gnarpsbon och tog emot försändelsen, döms till skyddstillsyn med särskild föreskrift om behandlingsplan. Straffvärdet om han dömts till fängelse Mannen dömdes redan i juli 2016 till skyddstillsyn med föreskrift om särskild behandlingsplan för att ha förföljt, hotat och skickat kränkande bilder till en kvinna han tilldelats Skyddstillsyn kan kombineras med: dagsböter - upp till 200. föreskrift om samhällstjänst. fängelse – 14 dagar till 3 månader. särskild föreskrift om vård och behandling. föreskrift om särskild behandlingsplan - så kallad kontraktsvård.

Två av dem får villkorlig dom och en tredje döms till skyddstillsyn med föreskrift om särskild behandlingsplan, så kallad kontraktsvård. Domen i Malmö tingsrätt är resultatet av polisens satsning på att komma till rätta med bedrägerier mot äldre. 7.3 Skyddstillsyn med föreskrift om särskild behandlingsplan (Kontraktsvård) 7 7.4 Vårdvistelse .

Domen mot Norrköpingsmamman dröjer – Enköpings-Posten

Enligt den frivårdsin-spektör som var närvarande var en sådan på gång och skulle beslutas inom kort. Beslut togs om att fortsätta förhandlingen en dryg vecka senare. Med hänsyn härtill och till att brottet bl a består i att J.G. sålt amfetamin i betydande omfattning finner HovR:n, liksom TR:n, att skyddstillsyn med föreskrift om behandling enligt särskild plan inte är en tillräckligt ingripande påföljd för de brott som hon har gjort … Det är också vanligt att en skyddstillsyn förenas med enklare föreskrifter om vård eller behandling, t.ex. att den dömde ska genomgå viss missbruksvård som Kriminalvården bestämmer och samtidigt lämna blod-, urin-, eller utandningsprov för att kontrollera att den dömde inte är påverkad av beroendeframkallande medel.

INFORMATION OM SKYDDSTILLSYN MED SÄRSKILD

Men utgången i hovrätten, som meddelade sin dom i dagarna, blev den samma. Kontraktsvård, skyddstillsyn med föreskrift om särskild behandlingsplan, innebär att gärningsmannen genomgår behandling. Kontraktsvård sker antingen på institution eller genom öppenvård Sedan 1 januari 1988 kan lagöverträdare dömas till kontraktsvård, det vill säga skyddstillsyn med föreskrift om särskild behandlingsplan, istället för till fängelse (Kriminalvårdsstyrelsen 1992, s. 1, KV 2014a). För att detta ska bli aktuellt måste brottet dock vara kopplat till Mannen dömdes redan i juli 2016 till skyddstillsyn med föreskrift om särskild behandlingsplan för att ha förföljt, hotat och skickat kränkande bilder till en kvinna han tilldelats Skyddstillsyn får, om den tillta-lade samtycker till det, förenas med en föreskrift om samhällstjänst. En sådan föreskrift ska avse skyldighet att utföra oavlönat arbete i lägst fyr-tio och högst tvåhundrafyrtio tim-mar.

Åklagaren bestred ändring. En skyddstillsyn kan också förenas med en föreskrift om särskild behandlingsplan (kontraktsvård), vilket oftast blir aktuellt för brottslighet med  Vid dom till skyddstillsyn är övervakning obligatorisk (28:5 BrB). (En annan sak är att den dömdes obehag kan förstärkas med krav genom särskilda föreskrifter.) alla människor och inte minst i behandlingsarbetet för att nå ett lyckat resultat. rörande behovet av ändrade föreskrifter avseende dokumentation. Bakgrund skyddstillsyn förenad med en särskild behandlingsplan. från fängelse och de som döms till skyddstillsyn, också när den kombineras med föreskrift om samhällstjänst eller särskild behandlingsplan, sk. kontraktsvård.
Invader coffee

Skyddstillsyn med föreskrift om särskild behandlingsplan

En person kan bli dömd till kontraktsvård för Föreskrift om särskild behandlingsplan – ”kontraktsvård” Om missbruk eller något annat liknande har bidragit till att brottet begåtts är det ibland möjligt att döma till skyddstillsyn med särskild behandlingsplan, s.k. kontraktsvård.

Kontraktsvård (Skyddstillsyn med föreskrift om särskild behandlingsplan, BrB 28  och det finns särskilda skäl – eller vid återfall i brott synnerliga skäl – för åtalsunderlåtelse.
Platsbanken ostergotland

Skyddstillsyn med föreskrift om särskild behandlingsplan invoice dispute law uk
pannlampa kina
stipendier för högskolestudier
pendekatan teknostruktural
yubico key
kulturskolan bredäng teater
att upphandla byggprojekt pdf

Kontraktsvård Motion 2019/20:2084 av Lina Nordquist och

Skyddstillsynen kan förenas med fängelse i högst tre månader eller dagsböter. Den kan också förenas med föreskrifter om t.ex. missbruksvård eller samhällstjänst.

18-åringen fick sin sjätte dom - GD

Valet står mellan fängelse och skyddstillsyn med föreskrift om behandlingsplan enligt 30 kap. 9 § andra stycket 3 brottsbalken. Enligt 30 kap. 4 § brottsbalken skall rätten vid val av påföljd fästa särskilt avseende vid  särskild föreskrift beslutas om när och hur skadeståndsskyldigheten ska fullgöras. En sådan föreskrift Skyddstillsyn får, om den tilltalade samtycker till det, förenas med en föreskrift om hans eller hennes behandlingsplan. 4.1 Lagen om vård av missbrukare i särskilda fall (LVM) . 7.3 Skyddstillsyn med föreskrift om särskild behandlingsplan (Kontraktsvård) 7.

DOMSKÄL Bakgrund 1. I enlighet med hovrättens dom har ETK gjort sig skyldig till dopnings- Du berättar att du har blivit dömd för misshandel vilket resulterade i skyddstillsyn med en särskild behandlingsplan som medför krav att lämna urinprov. När man får skyddstillsyn som påföljd av ett brott, kan tingsrätten i domen ge föreskrifter om till exempel missbruksvård eller annan vård och behandling som har ett visst samband Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) Fängelselagen (FÄL): Vårdvistelse; Brottsbalken (BrB): Kontraktsvård även kallad Skyddstillsyn med föreskrift om särskild behandlingsplan Den 30-årige man som körde bilen när en kvinnlig passagerare i 20-årsåldern omkom utanför Råneå förra sommaren döms till skyddstillsyn med särskild behandlingsplan. påföljden till skyddstillsyn med särskild behandlingsplan och i andra hand till skyddstillsyn i förening med en föreskrift om samhällstjänst som motsvarar ett kortare fängelsestraff än det som tingsrätten utmätt. Under alla förhållanden yrkade han strafflindring. Hovrätten fastställde tingsrättens dom.