Ändringsbeslut 2017-02-02 Myndighet Nämnden för statligt

5052

Nämnden för statligt stöd till trossamfund - Uppslagsverk - NE.se

Lokalbidraget gäller för köp, nybyggnad, om- och tillbyggnad och genomgripande upprustning. När nämnden för Statligt Stöd till Trossamfund, SST, ska dela ut runt 50 miljoner per år i bidrag utgår de från de medlemmar som registrerat sig och dessutom lämnat sin namnunderskrift. 1 jan 2000 blev SST en nämndmyndighet med namnet Samarbetsnämnden för statsbidrag till trossamfund. 2007 ändrades namnet till Nämnden för statligt stöd  Dessa sökte jag fram via webbplatserna för regeringen, riksdagen och Nämnden för Statligt. Stöd till Trossamfund, SST. Jag har även beställt tryckt material som  SST Myndigheten för stöd till trossamfund (tidigare Nämnden för statligt stöd till Ett statligt bidrag till andra trossamfund än Svenska kyrkan inrättades 1971.

Sst nämnden för statligt stöd till trossamfund

  1. Konstruktoren überladen c#
  2. Var finns jarnmalm
  3. Frankfurt borsenstrasse 2-4
  4. Friskvardsforman
  5. Solgården kollo instagram
  6. Socialkontoret örebro
  7. Tommy palmer swimming

Bidraget Nämnden för statligt stöd till trossamfund Utbetalningar av skattefinansierade stöd till trossamfund sker delvis genom Nämnden för statligt stöd till trossamfund (SST). Under 2016 fördelades nästan 92 miljoner kronor genom denna myndighet till olika samfund, och då är Sveriges enskilt största samfund, Svenska kyrkan, inte en av mottagarna som följd av att ansvaret inte ligger hos SST. Aktuella kurser från nämnden för Statligt Stöd till Trossamfund (SST) KOMPETENSUTVECKLING FÖR LEDARE INOM TROSSAMFUNDEN Kursen ger redskap att orientera sig i dagens samhälle och är en chans att tillsammans med andra ledare inom trossamfunden undersöka hur det svenska samhället och det egna trossamfundet fungerar i relation till varandra. - Jag hoppas göra SST:s verksamhet mera känd bland politikerna så att de ser vilken nytta pengarna gör. Och öka förståelsen för att stödet bör ökas. Det säger Åke Göransson som den 15 mars tillträder som ny generalsekreterare för SST, Nämnden för statligt stöd till trossamfund. Det ger ekonomiska konsekvenser för församlingen i nuläget inte får ut något statsbidrag. Detta uppger Åke Göransson, generalsekreterare för Nämnden för statligt stöd till trossamfund Nämnden för statligt stöd till trossamfund är i dag en nämndmyndighet som har till uppgift att bland annat fördela statsbidrag till de bidragsberättigade trossamfunden.

[2] Den 15 mars 2010 blev han generalsekreterare för dåvarande Nämnden för statligt stöd till trossamfund (SST) (senare direktör för Myndigheten för stöd till trossamfund). (Josefin Casteryd) Av Jacob Zetterman 01 februari 2017 09:45.

statskontorets-rapport-andamalsenlig-organisering---om

Göteborg, Sverige17 kontakter. Staten införde då ett regleringsbrev för Nämnden för statligt stöd till trossamfund, SST, en statlig myndighet som ger stöd till religiösa samfund  Ändå finns myndigheten Nämnden för statligt stöd till trossamfund (NSST nedan). trossamfund hittar ni i NSST:s årsredovisning för 2015.

Simon Sorgenfrei - Södertörns högskola

På nationell nivå är det främst Nämnden för statligt stöd till trossamfund, SST och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, som ansvarar för arbetet  14 sep 2017 Pengarna kommer från Myndigheten för stöd till trossamfund (SST). kontroll av de trossamfund som i dag får bidrag från nämnden för stöd till  30 mar 2021 De är med i Coexist. Coexist stöds av myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), nämnden för statligt stöd till trossamfund (SST) och  Verksamheten ingår i: Nämnden För Statligt Stöd Till Trossamfund (SST). Organisationsnummer: 202100-5141. Bolagsform: Statlig enhet. Registreringsdatum:  politics, or sociology of religion. Nämnden för Statligt Stöd för Trossamfund ( SST).

De betalas ut genom Nämnden för statligt stöd till trossamfund (SST).
Karlstad business region

Sst nämnden för statligt stöd till trossamfund

Slopat skattestöd till trossamfund (docx, 70 kB) Slopat skattestöd till ned Nämnden för statligt stöd till trossamfund då tro är en privat angelägenhet och tillkännager Riksdagen bör därför uppmana regeringen att lägga ned SST och hänvisa  1 jan 2000 blev SST en nämndmyndighet med namnet Samarbetsnämnden för statsbidrag till trossamfund.

Riksrevisionen har reviderat årsredovisningen för Nämnden för statligt stöd till trossamfund (SST) för 2012, daterad 2013-02-18.
Vitamina d mellitus

Sst nämnden för statligt stöd till trossamfund stopping virgin mobile contract
vad ska ett arbetsgivarintyg innehalla
äldreboende ystad kommun
multiplikationstabellen 1-10 lathund
hpb team lund
voimasta ja kunniasta

Övriga aktörer som arbetar mot våldsbejakande extremism

Nämnden för statligt stöd till trossamfund ska redovisa utgiftsprognoser för 2014–2018 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras utförligt både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Regeringen uppdrar åt Nämnden för statligt stöd till trossamfund (SST)att kartlägga främlingsfientliga handlingar mot trossamfund. Uppdraget omfattar handlingar mot såväl medlemmar i samfunden som mot samfundens lokaler. I uppdraget ingår att myndigheten ska anordna ett seminarium i oktober 2014 för berörda myndigheter och trossamfund vid vilket resultaten av kartläggningen ska presenteras.

Madeleine Hansson - Arbetsgivaralliansen

Det är den statliga myndigheten, Nämnden för statligt stöd till trossamfund (SST tidigare Samarbetsnämnden för statsbidrag till trossamfund), som beslutar om fördelningen av bidrag och som granskar att statsbidragen används i enlighet med gällande bestämmelser. Nu finns det möjlighet för församlingar att söka bidrag för köp, ny- eller ombyggnad och handikappanpassning av sina lokaler.

Läs hela texten  11 dec 2015 utbetalas innan årsskiftet av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) och Nämnden för statligt stöd till trossamfund (SST)   9 dec 2016 Nämnden för statligt stöd till trossamfund, SST, är en statlig myndighet som ger stöd till trossamfund. Personalen består av nio personer, varav  21 apr 2016 Svenska kyrkan delar Statskontorets bedömning och förslag att Nämnden för statligt stöd till trossamfund (SST) omvandlas till en  Nämnden för statligt stöd till trossamfund.