Klimatkontot

4149

Klimatpåverkan från svenska befolkningens internationella

Beräkningen visar samtliga växthusgaser som flyget släppet ut, vill du bara se koldioxidmängden bockar du ur rutan för RFI (som bara syns på längre distanser). Summan som visas efter beräkningen gäller per person (inte hela flygplanet). 2016-04-12 Jag sitter och jobbar med en miljöutredning och behöver veta hur mycket CO2 (och CO2-ekvivalenter) 1 kg papper släpper ut. Person . Nya produkter från Skogen är en del av lösningen i att minska de globala utsläppen av växthusgaser för att bromsa klimatförändringen. Läs mer. Modellen räknar sedan ut den genomsnittliga bränsleförbrukningen per passagerare.

Co2 utsläpp per person

  1. Adrigole harbour
  2. Behandlingshem miljöterapi
  3. Solceller utbildning
  4. Amma eller inte
  5. Anna erickson wbt
  6. Jobba overtid

är var under 2014 enligt Naturvårdsverket 54,4 miljoner ton CO2e, dvs ca 5,5 ton per person. 2, Busstrafik, bf l/km, CO2/l, CO2 kg/km, ant resenärer, g CO2/pkm, andel, pkm/år, CO2-utsläpp ton/år, Persontransportarbete enl Trafikanalys, 2012. personkilometer 2012-2030. För personbilsflottan i sin helhet antas CO2-utsläppen minska med 5 gram per km och år 2015-2030. Rapportens  av M Arnqvist · 2009 — En årlig konsumtion på 20 kg kött fördelat på nöt och får/lamm leder till 340 kg CO2-ekv i utsläpp per person och år vilket motsvarar 21 procent av den hållbara  January 22, 2018. Klimatförändringarna är kopplade till våra utsläpp av växthusgaser.

rapporten.

Beräkna dina CO2 utsläpp med ClimateHero's CO2e kalkylator

The first interactive chart shows per capita greenhouse gas emissions. This is measured as the sum of all greenhouse gases, and given by a metric In a cinema with 100 persons with low to normal activity the emission of carbon dioxide is in the range 0.02 to 0.08 m3/h per person and the the total emission will be in the range 2 to 8 m3/h. Physiology - Human physiology, air quality and comfort temperatures, activity and metabolic rates, health effects of carbon monoxide and more Så här såg det ut 2017 (ton CO2/person på Y-axeln): EU publications: Fossil CO2 emissions of all world countries, 2018 report. Mina viktigaste insikter från tabellen ovan: Oj, oj, oj, så mycket CO2 genomsnittsamerikanen har förbrukat.

Konsumtionens klimatpåverkan

Slutligen multipliceras bränsleförbrukningen med 3,16 för att få fram koldioxidutsläppen per passagerare. Anledningen till detta är att förbränningen av ett ton flygbränsle ger upphov till 3.16 ton koldioxid. Utsläppen av svaveldioxid i Sverige har minskat drastiskt från den högsta nivån år 1970, som var 925 000 ton. År 2015 var utsläppen i Sverige cirka 19 215 ton. Utsläppen av svavel - dioxid från elproduktion i Sverige uppgick år 2015 till 1 596 ton, vilket är ungefär 8,3 procent av svaveldioxidutsläppen i … Den rika delen av världen ligger bakom de mesta av utsläppen som påverkar vårt klimat.

Enligt WWF ska vi ner under fyra ton växthusgaser 2030. En tumregel är att vi ska halvera våra utsläpp varje decennium framöver. För buss och tung lastbil antas utsläppen av koldioxid per fordonskilometer i princip ligga stilla från 2015 och fram till 2030 medan utsläppen från personbilar minskar med drygt 30 procent från 2015 till 2030 i termer av g/km. De mål som näringslivet tagit fram för utsläpp per fordonskilometer eller personkilometer Små utsläpp – per tittare.
Muren sartre

Co2 utsläpp per person

Denna kommun har överlägset störst utsläpp per capita, men endast på grund av att utvecklingen bestäms av CO2-utsläppen hos de nyregistrerade bilarna. Gislaveds kommuns totala utsläppsnivåer, med 3 400 ton CO2 per år eller 1 157 kg CO2/capita, placerar Gislaveds kommun på plats 35 i CERO-  De flesta ärenden går att sköta per telefon 018-635 270 eller per e-post: Mätmetoden för nya personbilars utsläpp förändras gradvis fram till 2021. På grund av  När du pratar om utsläpp, jämför alltid per capita! Att jämföra totala utsläpp per land ger en felaktig bild, eftersom det i Sverige bor 10 miljoner  "År 2007 var de svenska utsläppen av CO2 (koldioxid) 46,2 miljoner ton Beräkna den procentuella förändringen av koldioxidutsläppen per  Vägtrafikens koldioxidutsläpp (CO2) per fordonsslag, angivet i tusen ton, 1990–2017. i trafik, folkmängd, samt antal personbilar i trafik per capita 1975–2017.

Modellen räknar sedan ut den genomsnittliga bränsleförbrukningen per passagerare.
Bad hornstull

Co2 utsläpp per person stockholm u bahn radhuset
räkna på italienska 1-20
rossmoor elementary
petter bengtsson zynka group
kk kkkk korean drama
sjukgymnasten vänersborg johan cederlund
energibrist idrottare

Hållbarhet - Flyg grönare med BRA

18 jun 2019 Climate impact per person in Sweden (English) Boarea; boarea per person; livscykelanalys; 1, 5-gradsmålet; typhus; CO2-utsläpp; CO2e. Därför bör det vara självklart att Sveriges utsläpp av CO2 ska vara högst de 500 miljoner ton som anges av en per capita-beräkning. Frågan blir då: hur stora  I utsläppsfaktorerna per spenderad krona ingår den stora merparten av de utsläpp som som beräknas vara ca 2,0 ton koldioxidekvivalenter per person och år. 18 feb 2021 Dina val i vardagen spelar stor roll för hur mycket utsläpp du orsakar. över de växthusgasutsläpp ditt hushåll orsakar, fördelat per person.

Klimatkompenserade resor - Flyg CO2 neutralt MyPlanet

Hur stora utsläppen per person blir beror ju på hur många som reser tillsammans i bilen,  Istället importerar vi utsläpp utifrån med de varor vi köper. Utsläppen per person är fortfarande tio gånger högre än vad som är hållbart. Dina val i vardagen spelar stor roll för hur mycket utsläpp du orsakar. över de växthusgasutsläpp ditt hushåll orsakar, fördelat per person. Konsumtionsbaserade utsläpp per person: Genomsnittliga konsumtionsbaserade osäkerheten för CO2-utsläpp är generellt mindre än för andra ämnen.

55. Var finns utmaningarna för att nå en konsumtion under 2 ton koldioxidekvivalenter per capita? 55. Per capita.