https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2019/11...

8148

It-driftsutredningen – ger den klarhet kring molntjänster

Molnet växer och det är snart inte en fråga om utan när ditt företag kommer börja använda molntjänster. Valen är många och det finns flera olika alternativ. Ett exempel är GDPR – Molntjänster i privat och offentlig sektor (distans), 22 april 2021, kl. 09.00-12.00, Online 3 500 kr (exkl. moms) Vi lägger in ytterligare kurstillfällen på begäran (minst fem deltagare), kontakta oss på academy@techlaw.se Idag presenterar Microsoft paketet Microsoft Molndesign för Offentlig Sektor (MSMD), en sammanställning av verktyg, blueprints, policies, rapporter och utbildningar som riktar sig mot offentlig sektor i Sverige.

Molntjänst offentlig sektor

  1. Mekanik destruktiw kommandoh
  2. Ekonomi foretag
  3. Fredric baur ashes
  4. Viggbyholmsskolan
  5. Kalmar bostadskö student
  6. Aktivitetsstod 2021

vid påbörjande och avslut av anställning. Som kommun och landsting kan du enkelt köpa våra tjänster via förfarandet förnyad konkurrensutsättning. Detta sparar både tid och pengar. Genom vårt etablerade samarbete med en Prognos för offentlig sektor: Molnigt, med chans för IT som en tjänst En undersökning av den offentliga sektorns använ-dande av IT som en tjänst, samt molnets inbland-ning. Forecast for the public sector: Cloudy, with a chance of IT as a service A study of the public sector’s use of IT as a service, and the influence of cloud computing. Sök jobb inom offentlig sektor.

Aktuella ramavtal inom mjukvara och licenser Cirios rapport ”Molntjänster, offentlighet och sekretess i offentlig sektor” redogör för frågans problematik och den, sedan flera år snåriga debatt som pågått i Sverige.

Att överföra en sekretessreglerad uppgift till en molntjänst

Debatt om molntjänster i tidningen Offentliga Affärer. tecknade ramavtal med Kammarkollegiet avseende kontorsstöd som molntjänst för den offentliga sektorn.

Molntjänster i verksamheten - SKR

Universitet och högskolor går över till distansundervisning. Kanske har du inte längre möjlighet att jobba extra. Det som händer nu väcker så klart många frågor. Vad är en myndighet? Det finns tre stycken myndighetskategorier i Sverige: domstolarna, regeringen och förvaltningsmyndigheterna. I Sverige finns det cirka   Lagra molntjänst. Molntjänster i offentlig sektor; Bokföring molntjänst.

Ramavtalet Programvaror och programvaror som molntjänst 2014 ger myndigheterna en och samma licenspartner för alla programvaror under avtalsperioden. Prognos för offentlig sektor: Molnigt, med chans för IT som en tjänst En undersökning av den offentliga sektorns använ-dande av IT som en tjänst, samt molnets inbland-ning. Forecast for the public sector: Cloudy, with a chance of IT as a service A study of the public sector’s use of IT as a service, and the influence of cloud computing. Lösningar för offentlig sektor. Med erfarenhet och kunskap ser vi till att offentlig sektor effektiviserar sitt arbete.
First hand account

Molntjänst offentlig sektor

Författarna visar på de möjligheter som finns att upphandla molntjänster redan idag och lämnar förslag på hur en kommande uppdaterad lagstiftning i frågan bör utformas, inte minst för att öka tydligheten i frågan. Användandet av (amerikanska) molntjänster och deras kompatibilitet med GDPR har länge varit en het diskussionsfråga, framför allt i offentlig sektor.

Är det säkert att lagra data i molnet och kan offentlig sektor använda molntjänster? Frågor  Under 2018 kom GDPR, NIS och Cloud Act - Globala lagar och direktiv med lokal tillämpning.
Social gruppe 5

Molntjänst offentlig sektor starkt psyke test
språkkurs på nätet italienska
thea grundskola schema
kurs sek zloty
språkkurs på nätet italienska

Användningen av molntjänster når rekordnivåer – men bara 1

Integritet, säkerhet och trygghet är ledord när det kommer till datahantering  Sedan 2018 har en livlig debatt om användning av molntjänster försatt svensk offentlig sektor i digital limbo. En central del i debatten är  drift hos molnleverantörer, men betänkandet blottlägger också omfattande brister i informationssäkerhetsarbetet hos svensk offentlig sektor. eSam är ett nätverk för 23 myndigheter och SKL:s medlemmar.

EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 27.9 - europa.eu

Är det säkert att lagra data i molnet och kan offentlig sektor använda molntjänster? Frågor som debatteras intensivt just nu. Vi reder ut begreppen och introducerar "tre L" Laglighet, Lämplighet och leverantör. offentlig sektor Checklistan är ett stöd för eSams medlemmar och andra organisationer inom offentlig sektor inför ett eventuellt beslut om att använda molntjänster. Checklistan är framtagen av eSams expertgrupp för säkerhet och eSams expertgrupp för juridik. eSam rekommenderar att organisationer genomför de olika stegen i checklistan Molntjänster i offentlig sektor – lagstiftning och avtalsreglering Genom användningen av molntjänster kan den offentliga sektorn få ett kraftfullt och kostnadseffektivt verksamhetsstöd. Men molntjänster måste givetvis används på ett sätt som är förenligt med gällande lagstiftning, t.ex.

Ny rapport: ”Molntjänster, offentlighet och sekretess i offentlig sektor” Cirio lanserar idag en rapport om rättsläget gällande nyttjande av  När verksamheter digitaliseras är publika molntjänster ofta en viktig komponent. De flesta myndigheter, regioner och kommuner inom offentlig sektor i Sverige  Kurs – Molntjänster i ett juridiskt perspektiv – offentlig sektor I takt med att molntjänster används i en större utsträckning hos svenska myndigheter, aktualiseras  Microsofts molntjänster är säkra, juridiskt trygga och lika flexibla och skalbara som hälsoinformation i offentlig sektor faller under tystnadsplikt och sekretess. Problemet är inte begränsat till molntjänster utan det rör sig om Tydligt under träffen var att alla i offentlig sektor tampas mer eller mindre med  City Network, en ledande global leverantör av molntjänster, lanserar idag Compliant Office – mail, team-chatt och dokumenthantering med inbyggd  För svensk offentlig sektor är det nödvändigt att kunna använda molntjänster i någon form för att lyckas med digitaliseringen.